Productes

Abrasius

Adhesius i productes químics

Cargoleria

Compressors i conducció d'aire

Eina electroportàtil

Eina de tall, roscat i perforació

Eina manual

Elements de maniobra, suports i molles

Elevació, cables, cadenes i cordes

Equipament, manutenció i emmagatzematge

Ferreteria

Fixació

Greixos i lubricants

Jardineria

Maquinària

Material elèctric i fontaneria

Materials

Mànegues industrials, racoreria i valvuleria

Metrologia, instrumentació i control

Pintura, drogueria i neteja

Pneumàtica

Protecció laboral, vestuari i senyalització

Rodaments i transmisió de potencia

Serralleria

Soldadura

Trefileria, tancaments i malles

-

-

-

-